Udruženje Beli Drim je nastalo pre dve godine, kao jedna od organizacija u okviru programa pod nazivom „Dom kulture“, koji je FORCA  realizovala u partnerstvu sa Norveškom narodnom pomoći. Pored toga, Forca je pomogla u procesu formiranja i registracije organizacije. Nakon ovog projekta, udruženje Beli Drim je nastavilo da sprovodi projekte za istu ciljnu grupu i uz pomoć UG FORCA, Beli Drim je aplicirao kod mnogih donatora sa predlozima projekata. U ovom periodu najveći broj aktivnosti Beli Drim je održan u prostorijama Force. Zajednički je razvijen i implementiran projekat „Žene u akciji“ Tokom maja 2010. u saradnji sa Forcom, Beli Drim se pridružio u organizovanju posete Kraljevu i rodnim mestima raseljenih lica sa Kosova. U poseti je učestvovalo oko 30 raseljenih sa Kosova i Metohije.