NAŠI STARI,KO ZA NJIHMARI?! NAŠI STARI,KO ZA NJIHMARI?!Forca uskoro počinje sa realizacijom projekta „Naši stari, ko za njih mari?“ uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava. U pet opština Moravičkog i Zlatiborskog okruga u kojima će se realizovati projekat (Požega, Arilje, Kosjerić, Lučani, Ivanjica) živi, prema popisu iz 2011. Godine, ukupno 22530 starijih od 65 godina. Od toga 9800 su osobe muškog a 12730 žensog pola (ukupan broj stanovnika u ovih 5 opština je 113380). I pored tako velikog broja u odnosu na ukupan broj stanovnika ne postoji organizovan život starijih lica niti postoji strateška lokalna politika u svih 5 opština koja se odnosi na ovu ciljnu grupu i problematiku. Generalni cilj ovog projekta je stvoriti klimu opšteg prihvatanja starijih osoba u društvu, stvoriti lokalne zajednice senzibilisane za potrebe građana svih životnih doba. Na taj način ostvariće se i uslovi da se oslobode neiskorišćeni potencijali starijih ljudi i da se oni osete potrebnijim i korisnijim u društvu. Planirane aktivnosti mogu se podeliti u tri grupe: Informativno – analitičke aktivnosti Medijska kampanja Volonterske i animacione aktivnosti   Uskoro informacije o realizaciji projektnih aktivnosti…

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit