Šest udruženja okupljenih u savez radiće na socijalnoj inkluziji osetljivih i marginalizovanih grupa u opštini Požega sa posebnim akcentom na njihovo ekonomsko osnaživanje. Projektom se stvaraju uslovi za rad saveza kroz završetak i adaptaciju prostora koji se nalazi na Kulturnom centru Požega nastao tokom rekonstrukcije krova bioskopske sale i pratećih prostorija. Delom koji je podržan od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu (koji projekat finansijski podržava u iznosu od 90%) obezbeđuju se i tehnički uslovi za rad (opremanje prostora) kao i finansijska podrška za rad 8 osoba, članova udruženja na period od godinu dana. Pored toga Alijansa će raditi na uspostavljanju kontakata i saradnje sa sličnim savezima u regionima zapadne Bosne i Severne Crne Gore kako bi zajedno sa njima realizovala projekte u ikviru IPA prekoraničnih programa Evropske unije a koji su namenjeni socijalnoj inkluziji.